KURUMSAL
EKİBİMİZ

 

Prof Dr. Volkan Baltacı 

Volkan Baltacı 1964 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi tıp fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Tıbbi Genetik Uzmanlık eğitimini 1993 yılında tamamlamış ve 1999 yılında bu dalda doçentlik ünvanını almış ve Şubat - 2008 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. Ayrıca 2003 yılında Toksikoloji dalında doktora programını tamamlayan Dr Baltacı 1993 yılından bu yana 20.000’den fazla hastaya prenatal genetik tanı testi gerçekleştirmiş, 1998 yılından itibaren ise çalışmalarını üreme genetiği ve preimplantasyon genetik tanı alanında yoğunlaştırmış,  bu konuda çok sayıda yerli – yabancı makale yayınlamıştır. Baylor Collage’ta (Houston-USA) üreme genetiği ve preimplantasyon genetik tanı konularında çalışmış olan Dr Baltacı, Değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak  görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası Dr Volkan Baltacı halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.Ben Dr. Aysun BALTACI

1965 yılında İskenderun’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1994 yılında SSK Ankara Doğumevi’nden Kadın-Doğum uzmanlığımı aldım. (Ama aslına bakarsanız, gerçekten kadın-doğumcu olmam, bebeğimi kucağıma alıp kokladığım zamanlara rastlar. Çünkü o zaman annemi, tüm anneleri ve kadınları anladım.) Erzurumda yaptığım zorunlu hizmet sonrası, sırasıyla Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gölbaşı Ana Çocuk Sağlığı Merkezi ve Med ART Tıp Merkezinde çalıştım. 2002 yılında Zekai Tahir Burak Doğumevinde Tüp Bebek eğitimimi tamamladım.
 
Meleklerin yeryüzündeki yansımaları olduğuna inandığım bebekleri, birkaç hücreli embriyo aşamasından gebelik – doğum, doğum sonrası aşamalarına kadar hayranlıkla izlemek… İşte Gen-Art Tüp Bebek Kliniğinde çalışmak, bu lezzeti her daim tatmak demek benim için.

Türkiye hatta dünyanın pek çok şehrinde, Gen-Art’ın eli değmiş sağlıklı bebeklerin varlığı bize güç ve enerji veriyor.
Bebek isteği ile yanıp tutuşan bütün çiftleri çok iyi anlıyorum. Tüm çalışmalarım ve dualarım bu tutkunun sağlık ve huzurla gerçekleşmesi yolundadır.
 

Prof. Dr. Danışman Hekim Kutluk Oktay

ABD’de birçok dergi ve kuruluş tarafından defalarca Amerika'nın en iyi doktorları arasında gösterilen, erken menopoza giren ve yumurtlama yeteneğini yitirmiş kadınlara yaptığı başarılı yumurtalık nakli ile adını dünyaya duyuran Prof. Dr. Kutluk Oktay Gen-Art Tüp Bebek ve Üreme Biyoteknolojisi Merkezinde .

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1988 yılında gittiği ABD'de çalışmalarını sürdüren ve uzun süre New York'taki Cornell Üniversitesi Presbytarian Hastanesi Kısırlık Tedavisi ve Üreme Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Oktay, dünyadaki teknolojik gelişmelerin Türkiye’ye de taşınması gerektiğine inanmaktadır. Prof. Dr. Kutluk Oktay Türkiye’de ilk defa Minimal Stimulasyon protokolü ile enjeksiyon gerektirmeyen yeni bir tüp bebek uygulaması üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.
Tedavi olmak isteyen, ancak maddi ve fiziki sorunlar nedeniyle Amerika'ya gelme olanağı bulunmayan hastaları, ülkesinde tedavi etme amacıyla Gen-Art Tüp Bebek Merkezi’nde konsültan hekim olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.


Opr. Dr. Sertaç ŞEN

1972 Yılında Kütahya’da doğdu. İlk öğrenimini Samsun’da tamamladı. Samsun 19 mayıs Lisesinden 1989 yılında mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp fakültesini 1996 yılında bitirdi. Genel Kurmay  Özel kuvvetler komutanlığında 2 yıl süre ile tabip olarak çalıştı.

1999-2003 yılları arasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum  Kliniğinde ihtisas yaparak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını aldı. Mecburi hizmetini Erzurum Mareşal Çakmak Askeri hastanesinde  klinik şefi olarak yaptı. Daha sonra İstanbul Gümüşsuyu Askeri hastanesinde görev yaptı. 2005 yılında TSK ‘dan ayrılarak Erzurum şifa hastanesinde tüp bebek üzerine çalışmaları oldu.Memorial hospital ve Bornova Şifa Hastanesinde  IVF eğitim süreçleri geçirdikten sonra Ankara  üniversitesi IVF merkezinden  tüp bebek sertikasını aldı.

Halen Gen Art Tüp bebek ve üreme Biyoteknolojisi merkezinde  görevine devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

PhD. Evrim Ünsal (EMBRİYOLOG) 

Yard. Doç. Dr. Evrim Ünsal, 1975 Kayseri doğumludur. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Histoloji embriyoloji yüksek lisans programını tamamlayan Ünsal 2005 yılında Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Doktora ünvanını almıştır. 2000-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Embriyoloji Laboratuvarı’nda çalışma yeterliliği ve 2006 yılında Mikroenjeksiyon sertifikalarını almıştır. 2011 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ünvanını almıştır.

2002 yılından beri kliniğimiz Embriyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarları'nda Embriyolog olarak çalışan Evrim Ünsal, IVF uygulamalarının yanı sıra Preimplantasyon Genetik Tanı ile tek gen ve kromozomal hastalıklarının taranması ile ilgili pek çok çalışmada bulunmuştur. Evrim Ünsal iki çocuk annesidir.

PhD. Özge Ayvaz (EMBRİYOLOG) 

Yard. Doç. Dr. Özge Ayvaz, 1978 Ankara doğumludur. 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.  2001-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kısırlık ve Tüp Bebek Ünitesi'nde Biyolog olarak görev yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.  2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Tüp Bebek Ünitesi'nden embriyoloji laboratuvarında çalışma yeterliliği ve 2006 yılında Mikroenjeksiyon sertifikalarını almıştır. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda doktorasını yapmıştır. 2011 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor ünvanını almıştır. 

2002 yılından beri kliniğimiz Embriyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarları'nda Embriyolog olarak çalışan Özge Ayvaz, IVF uygulamalarının yanı sıra Preimplantasyon Genetik Tanı ile tek gen ve kromozomal hastalıklarının taranması ile ilgili pek çok çalışmada bulunmuştur. Özge Ayvaz iki kız çocuğu annesidir.

Esin ÇALIK (Yönetici)

Esin Çalık, 1969 Ankara doğumludur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünde 1992-1996  yılları arasında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, 2012’den beri de Doktora eğitimine devam etmektedir.

Fatma Akyiğit  (BİYOLOG)    

M.Sc. Fatma Akyiğit, 1983 Adana doğumludur. 2007 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2008-2010 Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.  2007-2010 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Tıp’daaraştırma ve rutin laboratuardaUzman Biyolog olarak çalışmıştır.2011 yılında Mikrogen Genetik Tanı Merkezi'nde çalışmaya başlamıştır. 

 

 
 

Hande Batırbaygil (BİYOLOG)

1981 yılı Gaziantep doğumludur.2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur.2005 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesin’den embriyoloji laboratuvarında çalışma yeterliliği ve 2008 yılında mikroenjeksiyon sertifikalarını almıştır.2005-2008 yıllarında Kavaklıdere Nisan Tüpbebek Merkezinde 2011-2012 yıllarında Maya Tüpbebek Merkezinde  embriyolog olarak çalışmıştır.2013 yılından beri  kliniğimiz embriyoloji laboratuvarında embriyolog olarak çalışmaktadır. Hande Batırbaygil  1 erkek çocuk annesidir.

Ahmet Atik (BİYOLOG)

1985 yılı İzmit doğumludur.2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen Edebiyat  Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında uygulamalı ovosit mikromanüplasyonu ve mikroenjeksiyon (ICSI), 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımla Üreme Teknikleri merkezinde  temel hücre kültürü teknikleri ve endometrium-embriyo ko-kültürü uygulamaları sertifikalarını almıştır.2009-2013 Maya Tüpbebek Merkezinde biyolog olarak çalışmış, 2011 yılında Irak Azadi Hospital Hewa IVF Center ‘da embriyoloji laboratuvar kurulumu ve personelin eğitiminde görev almıştır. 2013 yılı itibariyle kliniğimiz embriyoloji laboratuvarında biyolog olarak çalışmaktadır. Ahmet Atik 1 kız çocuk babasıdır.

Devrim Hatipoğlu (Baş Hemşire)

Nursen Kurtulmuş (Hemşire)

Büşra Öztürk (Hasta Danışmanı)

Aylin Güleç (Hasta Danışmanı)

                  

Satı Gonca (Yardımcı Personel)

                  

Türkan Sultan Bilgi (Yardımcı Personel)

                 

Songül Döger (Yardımcı Personel)

           

Nurcihan Gül (Yardımcı Personel)


Muzaffer Koç (Güvenlik Görevlisi)