GENETİK YAKLAŞIM
PGT NEDİR ?

PGT nedir ?

Preimplantasyon Genetik Tanı, Tüp bebek uygulaması  

sırasında, embriyoların genetik testi yapılarak, sadece

sağlıklı olanların seçilip anneye transfer edilmesi işlemidir.