ÜREME KISIRLIK TEDAVİLERİ
ABOUT IN VİTRO FERTİLİZATİON

    Embriyo Dondurma

Embriyo dondurma işlemi, yaklaşık 20 yıldır uygulanmakta olup başarısı kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu işlem merkezimizde de başarı ile uygulanmaktadır. Özellikle yumurta sayısı fazla olan olgularda elde edilen embriyoların uygun sayıdaki kısmının dondurularak saklanması, gebelik elde edilememesi durumunda hastayı dondurma işleminin yapıldığı aşamaya kadar uygulanan tüm işlemlerin yükünden kurtardığı gibi eğer gebelik elde edilmişse ikinci bir çocuk istemi için yine kolaylıkla uygulanılabilirliği açısından son derece faydalıdır.  Embriyo dondurma işlemi, embriyo gelişiminin her aşamasında uygulanabilir. Döllenmenin görüldüğü ilk gün olan embriyolarda ve şekilsel farklılaşmanın gerçekleştiği ve artık embriyoya blastokist adını verdiğimiz 5. gün embriyolarında uygulanması teknik olarak daha iyi sonuçlar vermektedir. 

 

 

Merkezimizde genellikle yapılan 3. gün transferlerini takiben transfer edilmeyen embriyoların tamamının kültürü 5. güne kadar sürdürülmekte olup canlılığını ispatlamış olan bu tek taşlı yüzük görünümündeki blastokist hücrelerinden dondurma işlemi için yeterli sayıda elde edilmişse mutlaka size danışılarak dondurulması önerilmektedir. Bu hücreler canlı hücrelerdir ve etik olarak dondurularak saklanması uygun olacaktır.

Embriyo dondurma tekniği ile ilgili olarak kısaca bilgi vermek gerekirse, embriyolar gelişimsel aşamalarına uygun olarak özel olarak hazırlanmış donmaya karşı koruyucu solüsyonlar ile muamele edilir ve bilgisayar kontrollü özel bir cihaz içerisinde sıcaklık ortalama -80°C'ye kadar düşürülerek dondurulmaktadır. Embriyolar -196°C lik bir iç ortamı olan tanklarda size özel olarak ayrılmış ve etiketlendirilmiş bölmelerde saklanmaktadır.  Bu       sıcaklıkta hiçbir biyolojik aktivite meydana gelemeyeceğinden embriyoların canlılığı yok olmadan hasta çözülmelerini istediği zamana kadar     saklanabilmektedir. Ancak embriyo dondurma işlemi sırasında oluşabilen travma sonucu dondurulan embriyoların yaklaşık %5-%10 unda çözülme sonrası canlılık kaybı görülebilmektedir. İlerleyen teknolojik gelişmeler sayesinde embriyoların dondurma işleminden etkilenmesi oldukça aza indirgenmiştir. Canlılığı devam eden embriyoların herbirinin implantasyon (embriyonun rahim duvarına  tutunması) oranı; taze transfer edilen embriyolarla eş değer hale gelmiştir

Dondurma-Saklama Süreci

 

Dondurularak saklanan embriyolar çiftin karar verdiği sürece saklanmasında teknik olarak bir sakınca yoktur. Her ne kadar uygun saklama süresinin 3-5 yıl olduğu teknik olarak belirtilse de daha uzun süre saklanmış olan embriyoların transfer sonrası rapor edilen gebelikler bu embriyoların güvenli bir şekilde saklandığında uzun süreler dayanabildiğinin bir göstergesidir. Ancak çiftlerin her yıl saklama sözleşmesini yenilediği bu sistemde, embriyoların saklama sürecinin devam etmesi, çözülerek transfer edilmesi, çözülerek imha edilmesi ya da çözülerek tıbbi bir araştırma için kullanılması yönünde karar verilebilir.   

Dondurma kayıtları diğer bütün tıbbi işlemlerin prosedürlerinde olduğu gibi sıkı bir güvenlik ile Gen-Art'ta muhafaza edilmektedir.
 
 
 

İnfertilite (kısırlık) nedir?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin en az 1 yıl süre ile düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebelik elde edememesi durumuna infertilite yani kısırlık denir. Ortalama her altı aileden biri inferitliteden etkilenmektedir. Normal şartlar altında korunmadan cinsel ilişkiye giren çiftlerin % 85'inde ilk yıl, % 93'ünde ise iki yıl içerisinde gebelik oluşması beklenir. Eğer bu süreler sonunda bir gebelik oluşmuyorsa mutlaka bir infertilite merkezine başvurulmalıdır. 

İnfertilite nedenleri nelerdir?

İnfertilite nedenlerinin bir kısmının kolay çözümleri varken bir kısmının çözümü güçtür. İnfertil çiftlerin %40 kadarı erkek kaynaklı infertilite problemi çekmekte olup erkek değerlendirmesinin önemi büyüktür. Erkeğe ait en yaygın infertilite nedenleri, semende hiç sperm hücresinin olmaması (azospermi) veya sperm sayı ve hareketlerindeki yetersizliktir (oligoastenospermi). Bazen de sperm hücrelerinde şekil bozukluğu bulunmaktadır veya sperm yumurta hücresine ulaşmadan ölmektedir. Nadiren de genetik sebepler ve kromozomal anormallikler erkekte infertiliteye sebep olmaktadır. Genel olarak erkek infertilitesini iki ana grupta değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki cinsel işlev bozukluklarına, ikincisi ise sperm yapım bozukluklarına bağlı nedenlerdir. Sperm yapım bozukluklarına bağlı nedenlerden gelişen infertiliteye varikosel, enfeksiyonlar, az gelişmiş ya da inmemiş testis, malformasyonlar, sistemik bozukluklar, immünolojik nedenler, tümörler ve kanal tıkanıklıkları sebep olabilir. Tüm bu sayılanlar sperm yapımını olumsuz etkileyerek erkek infertilitesini oluştururlar.            

Kadın İnfertilitesi nedir ? 

Kadın kaynaklı infertilite, değişik nedenlerden oluşabilir. Bunların başında, yumurta taşıyan tüplerin tıkanması, yumurtanın kendi problemleri, rahim ağzı ya da rahim içi bozuklukları, karın içi zarı ile ilgili hastalıklar ve yaş faktörü gelir. Her iki cins için de geçerli olmak üzere tüm bunların dışında psikolojik olarak gelişen veya hiçbir tanıma uymayan infertilite çeşitlerinden de söz etmek mümkündür. 

Nedeni bilinmeyen infertilite ?

Çocuk beklentisi olan çiftlerin %5-10'u tüm testleri normal olmasına rağmen kısırlık problemi çekmektedirler. Bu gibi olguları açıklanamayan infertil gruba dahil etmekteyiz. Bu grup hastalara fertilite ilaçları ve aşılama uygulaması başarılı sonuçlar getirmektedir. 3-6 aşılama denemesine rağmen gebelik elde edilemediği takdirde tüp bebek uygulamasına geçilmesi yerinde olur.

 

 

İnfertil olduğunuzu nasıl anlarsınız ?

Başka bir önemli hastalığa bağlı olmadan gelişen infertilite, yaşam kalitesini düşürecek ya da tedaviyi gerektirecek bir belirtiye neden olmaz. İnfertil olduğunuzu fark ettiğiniz yaş, değerlendirmede çok önemli bir kriterdir. 35 yaşın altındaki kadınlarda infertiliteden şüphelenme süreci 1 sene iken, 35-39 yaş arasında bu süre 6 aya, 40 yaşından sonra ise 3 aya inmektedir. İnfertiliteden şüphelendiğinizde mutlaka uzman bir jinekolog ya da üreme endokrinoloğuna başvurmalısınız. Kadın için kan tetkikleri, hormonal analizler, vücut ısısı takibi, rahim filmi, laparoskopi ve histeroskopi gerektiğinde kullanılan tekniklerdir. Erkek için ise temel tetkik spermiyogramdır. Bunun yanı sıra tanı için genetik inceleme, tanısal amaçla erkeğin yumurtalıklarından doku alınarak sperm hücresi yönünden ve patolojik olarak değerlendirme gerekli olabilmektedir. 

Piezo Elektrik Yöntemi ile Yumurta Aktivasyonu 

Önceki denemelerinde yumurtalarında hiç döllenme kaydedilemeyen vakalarda, semendeki sperm hücrelerinin tamamının hareketsiz olduğu durumlarda ve bazı TESE olgularında elonge ve round spermatid (immatür sperm) ile enjeksiyon sonrasında uygulanan etkin bir yöntemdir .

 

Yumurtalara piezo elektrik verilmesi, yumurta aktivasyonunu tetiklemekte, döllenmeyi (fertilizasyonu) kolaylaştırmaktadır.
 
 
Piezo elektrik mucizesi ilk kez Gen-Art'ta... Daha önce yumurtası hiç döllenmeyen ve hiçbir denemesinde embriyo elde edilememiş 6 hastamız uyguladığımız Piezo elektrik metodu ile yumurta aktivasyonu sayesinde sağlıklı çocuk sahibi olabilmişlerdir.
 

GEN-ART TÜP BEBEK, KADIN SAĞLIĞI VE BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ ;

Hasta mutluluğuna odaklanan, güvenilir, biyoteknolojik gelişmeleri takip etmekle kalmayıp, dünya bilimine katkılar sağlamayı ve bilgi üretmeyi hedefleyen bir kliniktir.
 
Gen-Art Tüp Bebek Kliniğinin en önemli prensibi, “Güvenilir bir laboratuvar” olmaktır. 
 
Bu misyon başta Gen-Art Embriyoloji ve Biyoteknoloji laboratuvarlarının kurucusu Prof. Dr. Volkan Baltacı’nın, Klinik sorumlusu Op. Dr. Sarp Özcan’ın ve  Op. Dr. Güler Şahin’in, Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu Evrim Ünsal ve diğer Embriyolog ve aynı zamanda Moleküler Biyolog arkadaşlarımız Özge Ayvaz, Yasemin Aktaş ve Feriba Turhan’ın vazgeçilmezidir. 
 

Tüp Bebek Nedir ?

Yumurta ve sperm hücresinin laboratuvar koşullarında birleştirilerek embriyo oluşturulması, geliştirilmesi ve anne rahimine transferi işlemlerini içeren üremeye yardımcı tekniklerin bütünüdür. 

TÜP BEBEK TEDAVİLERİNDE BAŞARISIZLIK
 
Bazı çiftlerde defalarca denemelere rağmen bir türlü gebelik olmamaktadır. Problem değişik aşamalarda meydana gelebilmektedir. 
       
Yetersiz yumurta oluşumu: 
 
Yumurtalıkların istenen sayı ve kalitede yumurta üretememesidir. Yaşa bağlı olabileceği gibi yumurtalıkların uyarıya dirençli olmasından veya erken menapozdan olabilir. Bu tür hastalarda genelde FSH hormon düzeyleri yüksektir. Özel uygulamalara gerek duyulur. Mevcut ilaç dozları yükseltilmesinin yanı sıra yardımcı bazı yeni ilaçların ( letrozol,L-arginin ,DHA,Tmx vb,)  kullanılması faydalıdır.
    
Döllenme olmaması:
 
Bir araya getirilen yumurta hücresiyle sperm hücresinin normal olmasına rağmen döllenmenin olmaması gebelik şansını yok eder. Bunun sebebi her iki hücreninde sahip olabileceği genetik kurslarda olabilir veya hücrelerde döllenmeyi tetikleyecek elektrobiyokimyasal –enerji bağlantılı aksamalar vardır. Bu tür durumlarda genetik incelemeler yapılmalı ve hücreye elektrik uygulaması(Piezo elektrik uyarımı) yapılmalıdır. Piezo elektrik uygulaması yeni ve etkili bir yöntemdir. Hücreyi döllenmeye kışkırtmakta embriyo oluşumunu uyarmaktadır. Ayrıca mikroinjeksiyon (ICSI) uygulamasıda yüz güldürücüdür.
 
Embriyo bölünmemesi: 
 
Bu aşamada sık karşılaşılan problemlerdendir. Laboratuar ortamının yeterli olmaması neden olabileceği gibi, yine sperm ve yumurta hücrelerinin yetersiz olgunlukta olması ile bağlantılı olabilir. Anne baba adayının taşıdığı bazı genetik kusurlarda buna sebep olabilir.
 
Transfer edilmiş embriyonun tutmaması: 
 
Yukarıda saydığımız etkenler bu durumda da geçerlidir. Ayrıca tedavi hazırlıkları sürecinde rahim iç dokusunun yetersiz kalınlaşması, yetersiz hormonal desteğin sağlanması, kalitesiz embriyoların verilmesi de sebepler arasında olabilir. Uygu koşulların sağlanması bu açıdan çok önemlidir.E2 hormon düzeyinin çok düşük ya da çok yüksek olması embriyonun rahme tutunmasını bozar. Embriyonun tutunmasını kolaylaştırmak için yuvalanma teknikleri yardımcı olabilir. Laser veya mekanik –kimyasal yöntemlerle embriyo kapsülüne açılan delikler embriyoya zarar vermeden tutunmayı kolaylaştırır.
 
Oluşan gebeliğin erken dönemde düşmesi: 
 
Düşüğün engellenmesi için transfer sonrası yoğun ilaç tedavileri verilir. İlaçlar ile gebeliğinde devamında sorumlu progesteron hormonu, kan sulandırıcı aspirin ve iğneler ve bebeği ret edebilecek olan anneden kaynaklanan mekanizmaları baskılayacak steroid dediğimiz hormonlar düşük dozlarda verilir. Erken dönemlerde ki düşüklerin çoğunluğu bebeğin genetik kusur taşımasından kaynaklanır. Çok ağır fiziksel zorlanmalar düşüğü tetikleyebilir. Kan pıhtılaşması eğilimi olan anneler, hormonal dengesizlik ve eksiklik yaşayan aneler düşük yapabilir. Sistemik bazı hastlıklar (guatr, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, aşırı kansızlık, kan hastalıkları), bulaşıcı hastalıklar  (brucella,toksoplasma,hepatit türleri,kızamıkcık, uçuk virüsü vs.) neden olabilir.Bazı vakalarda herhangi bir düşük sebebi bulunamamaktadır.
 
OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON SENDROMU( OHSS)
 
Bazı hastalar, Tüp bebek tedavisi esnasında verilen ilaçlara aşırı düzeyde hassasiyet ile tepki verirler. Çok fazla sayıda yumurta gelişimi olursa, yumurtalıkların fazla büyümesi ve aşırı uyarılmış olan bu yumurtalıklardan gelen yüksek hormon seviyeleri nedeniyle uyarılmayı izleyen iki hafta içerisinde bazı yan etkiler oluşabilir.. Bu yan etki ve belirtilerin birleşimine ise "Yumurtalık Hiperstimulasyon Sendromu" (Ovarian hiperstimulasyon sendromu-OHSS) denilmektedir.
Sadece tüp bebek tedavisi değil aşılamalarda dahi OHSS görülebilir. Tüm IVF uygulamalarının % 4-5’inde OHSS ortaya çıkabilir.
Tüp bebek programında olan hastaların çoğunda bir şekilde az dahi olsaOHSS belirtileri yaşamaktadırlar. Ama bu hastaların çoğunda bu belirtiler normal yaşamı etkilemeyecek durmdadır.
 
OHSS'nin BELİRTİLERİ 
 
• Büyümüş yumurtalıklar sebebiyle alt batın bölgesinde gelişen ağrılar, 
• Bulantı, kusma ve diyare (ishal), 
• Akciğerlerde sıvı birikimi nedeniyle nefes darlığı (ağır vakalarda görülebilmektedir), 
• Kan pıhtılaşmasında ve yoğunluğunda artma nedeniyle damarlarda pıhtı oluşma riski (ağır vakalarda görülebilmektedir), 
• Vücut sıvı ve elektrolit dengesinde bariz bozulmalar, 
• Ağır vakalarda dehidratasyon (susuz kalma).
 
HİPERSTİMULASYON NASIL MEYDANA GELMEKTEDİR ? 
 
OHSS' nin nedenleri net olarak bilinmemektedir. Bu sendrom nadiren yumurta sayısı normal veya düşük olan kadınlarda görülür.
OHSS sendromunun, 10 yumurtadan daha az sayıda yumurta toplanması yapılmış hastalarda görülmesi oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Gelişen yumurta sayısının artması ile bu sendromun ortaya çıkma riski artmaktadır.
Yumurtalık ve diğer organlar tarafından salgılanan çeşitli hormonlar ve kimyasallar, vücuttaki küçük kan hücrelerinin geçirgenliğini etkileyebilmektedir. Bu durum, olmaması gereken yerlerde sıvı birikiminin olmasına neden olmaktadır. (örneğin, arterler ve damarlar yerine karın boşluğunda veya deri altındaki dokularda sıvı birikimi olması). Böyle bir durum şişkinlik ve rahatsızlık yaratmaktadır.
Böbreklere giden suyun azalması nedeniyle, daha az idrar oluşmakta ve vücuttaki sodyum ve potasyum dengesi zarar görebilmektedir.
 
OHSSin TEDAVİSİ 
 
(a) Hafif Şiddette Hiperstimulasyon 
• Hafif Şiddette hiperstimulasyon, karın bölgesinde şiddetli olmayan gerginlik ve ağrı ile karakterize edilir ve genellikle yatak istirahati ve ağrı kesicilerle tedavi edilir. 
• Ağızdan sıvı alımı ile vücudun sıvı alması korunur. 
• Sık aralıklarla az yemek yenmesi sağlanır. 
• Hastanede yatarak tedavi nadiren gerekli olur.
 
(b) Orta ve Yüksek Şiddette Hiperstimulasyon 
 
Genellikle gözlem ve yatak istirahatı amacıyla hastanın hastanede yatarak tedavi görmesini gerektirir. 
• Vücuda sıvı ve protein takviyesi amacıyla serum tedavisi başlanır.
•  Bulantı ve kusma giderici ilaçlar verilir. 
• Kanın aşırı pıhtılaşmasını engellemek amacıyla heparin enjeksiyonu yapılır. 
• Günlük kan testleri ile kan yoğunluğu ve elektrolit düzeyleri bakılır. 
• Parasentez. Bu yöntem bir kateter vasıtasıyla karın boşluğunda biriken sıvının alınması işlemidir. İleri seviyede hiperstimulasyonun tedavisinde kullanılan en faydalı tedavilerden biridir. Ultrason altında yapılan nispeten acısız bir işlemdir.  

Basic Steps in the IVF Process

It is important to inform your doctor in the appointment that determines which treatment plan is going to be performed about the cause of your infertility problem that was researched or evaluating your previous attempts. The preparation phase includes some blood tests, cultures, hysterosalpingography (HSG), hormonal tests, physical examination by doctor, informant nurse and to be informed about the cost. It is important for these tests to be done and completed before starting the IVF process.

It is extremely important for infertile families to seek medical advice together in order to decide the appropriate treatment protocol and achieve couples satisfaction. In order to evaluate their spermiogram, males should abstain from intercourse for 3-5 days, while females should come to the physical examination in the 3rd day of period (especially for our patients from outside the town)in order to decrease the needed time to start treatment.

 
 
 

Ovulation induction

Normally, every healthy woman produces one mature egg every month; while we can increase the chance of having a pregnancy in the IVF processes by ovulation induction which means stimulation of ovulation by medication. These Ovary-stimulating drugs are used with an average of 7-10 days.

The maturation of follicles in the ovaries is periodically followed up by ultrasound monitoring and hormonal tests. According to these findings, the appropriate time for eggs retrieval is determined. When the ovarian follicles have reached an enough degree of development, a HCG application is performed to retrieve the mature eggs.

Egg  Retrieval

Retrieving of mature eggs, which have been produced by stimulating the ovaries, using a transvaginal ultrasound under local or general anesthesia. Egg retrieval procedure takes about 15-20 minutes. After an hour rest, the Patient can go home.

Giving a semen sample

The day when eggs are retrieved, a semen sample is taken from the male to a sterile container using the process of microinjection in suitable conditions. Sperm cells in semen sample are prepared for processing by separating them through various methods. So sperm cells which have best motility and shape are selected.

The classic IVF (in vitro fertilization)

This method is very similar to the natural reproductive process which is based on the own capacity of sperm to fertilize the eggs. In this method each egg and a certain number of sperm cells are placed in the same medium to be cultured.                                                                                                                                                                 
 
Microinjection

Since the first application of this technique in Belgium in 1991, high pregnancy rates for infertile couples who didn't previously have children were obtained. In microinjection procedure, with the aid of a special microscope and of a tool called a micromanipulator, a single sperm cell, which is taken inside a very thin needle, is injected into the egg cell. In reproductive technology, Microinjection (ICSI- Intracytoplasmic Sperm Injection) was recorded as a very important progress for male infertility. By this technique, males with very low sperm count, insufficient sperm motility and very poor sperm shape had the chance to be able to have children.

Embryo culture

After ICSI or the classic IVF procedure eggs are placed in special cultural solutions into wardrobes (incubator) that mimics the mother's womb environment. Occurrence of fertilization is understood by examination which is done after 16-20 hours. In this examination, we expect to see two nuclei carrying the genetic material of the mother and the father in the cell which we now describe as the pre-embryo or zygote. When pre-embryos reach at least two cell stage they are named as "embryo"

Embryo transfer

Embryo transfer is usually performed in Our center after three days of egg retrieval process. However, in cases where necessary, we might perform the transfer process in the second day or until the stage which we call blastocyst, where their culture is extended, in the 5th-6th days. If figural or preimplantation genetic diagnosis is made to the embryos, transfer is realized by selection made by genetic evaluation. In this process embryos are placed into the uterus of the woman after being drawn into a very thin special catheter. Embryo transfer is a relatively easy and painless process with no difference from the normal gynecological examination.