GENETİK YAKLAŞIM
GEN-ART

GEN-ART’ta Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Gen-Art  2002 yılından bu yana Tüp Bebek, Kadın Sağlığı ve Üreme Biyoteknolojisi konularında hizmet sunmakta olup merkezimizde halihazırda yüzlerce hastaya PGT uygulaması yapılmıştır. Bu hastalara ait 2560 embriyoya genetik inceleme yapılmış, anne adaylarına yalnızca genetik yapısı sağlıklı olan embriyoların transferi yapılarak anormal gebelik oluşumu önlenmiş ve sağlıklı bebek doğumları sağlanmıştır. 

 

Gen-Art’ta gebelik öncesi embriyoların genetik incelenmesi  ile saptanabilen hastalık sayısı deneyimli ve konularında uzman ekibimizin çalışmalarıyla gün geçtikçe artmaktadır.

Gen-Art ekibinin panelinde olan tek gen ve kromozomal hastalıkar aşağıda listelenmiştir.

 

Tek gen hastalıkları                                 Kromozomal bozukluklar                                    Doku uyumluluk testleri
 
Akdeniz Anemisi 
(β-talasemi)                                                   Down Sendromu                                                     HLA Tiplemesi
Orak Hücre Anemisi                                     Edwards Sendromu
Spinal Musküler Atrofi (SMA)                       Patau Sendromu
Doğumsal İşitme Kaybı- Sağırlık               Klinefelter Sendromu
Kistik Fibrozis                                                Turner Sendromu
Nijmegen Sendromu                                   ve diğer tüm kromozomal bozukluklar
Leigh's Sendromu  
Pompe
Galaktozemi
Niemann Pick
Otopalatodigital Sendromu
RH uyumsuzluğu
MTHFR
Protrombin
Faktör V Leyden